Detox

Det naturliga sättet att rena kroppen, det är både enkelt och effektivt. Joniseringen hjälper din kropp med utrensning av slaggprodukter och toxiner.  Dessa gifter kommer bla. från tobak, alkohol, läkemedel, luften vi andas och maten vi idag äter.

För mycket gifter i kroppen kan tex. resultera i

*Försämrat immunförsvar

*Trötthet

*Stelhet

*Problem med mage mm.

När belastningen av gifter i kroppen minskar försvinner mycket av de symtom som personen hade tidigare. Man mår mycket bättre, känner sig piggare, får mera energi, blir gladare och får bättre hy etc.

 

 

 

 

Man börjar behandlingen med att sätta ner sina fötter i balja med varmt vatten, behandlingen tar 30 minuter.

Du ansluts till en krets med en elektrod i vattnet och ett band runt armen, för att jorda.

För att vattnet ska leda bättre har man en liten mängd salt i vattnet. Man kontrollerar sedan kundens PH värde

med en testremsa för att se vilket program maskinen ska köras på. Sedan är det bara att starta!

Genom färgförändringarna i vattnet kan man utläsa vilka delar av kroppen som renas. Reningen sker genom porer i

fötterna som är den lättaste delen av kroppen att dra till. Enl. zonterapin så är ju fötterna en spegel av kroppen

 

 

 

 

Men behandlingen slutar inte där utan verkar i din kropp under ytterligare 72 timmar.

Reningen fortsätter den naturliga vägen dagarna efter din behandling. Du kan upprepa detoxen 6 gånger dvs. en kur, vid stort behov i kroppen kan man detoxa upp till 8 gånger. Men aldrig oftare än varannan dag och gärna en till två gånger i veckan. Man kan sedan med fördel följa upp med någon kontrollbehandling senare. 

För mera information ring oss gärna. 0141-20 84 60

 

 

 

UA-73064847-1