Fysiska resan

Fysiska/Emotionella resan

 

Som klient får du möjlighet att under djup meditation göra dig av med händelser, upplevelser som du mer eller mindre medveten om. Det kan vara händelser, upplevelser som vi förträngt eller sådant vi är väl medvetna om men inte kan släppa.Exempelvis jobbiga upplevelser från barndomen, seperationer, sogearbete mm. Vi kan ha olika svårt att låta oss nå den djupa meditationsliknande hypnostillstånd, vissa gånger krävs det flera tillfällen då coach och klient övar avslappning. Behandlingen tar 2-3 timmar, för vissa krävs flera behandlingar. Vanligast är dock att man är färdig efter en behandling.

 

Vid frågor eller bokning kontakta

 

Maria 070-5370564, 0141-208460

UA-73064847-1