KBT/ACT

KBT

 

KBT står för kognitiv beteende terapi.Coaching som är en evidensbaserad form av coaching för att förbättra ditt psykiska välbefinnande.Det kan handla om stress, sömnproblem, fobier, tvångssyndrom, missbruk, kronisksmärta, ätstörningar mm. KBT är bra att använda vid förändringsarbete an bygger upp nya strukturer i din vardag genom att gå igenom dina beteende mönster, tanke- kännslo mönster.Genom att du skapar förståelse och acceptans för dina tankar, känslor och handlingar ser man till hela människan.

 

 

ACT

 

ACT står för acceptance and commitment therapy. Det det uttalas som engelskans act alltså agera. ACT är en nyre terapi/coachingform i sverige då det är få utbildade terapeuter, men är stort i USA sedan 80-talet. ACT är en utveckling av KBT, man utgår ifrån att beteenden är inlärda och kan läras om. Samt att vår strävan att undvika obehag i livet ofta är det som ställer til problem i livet. ACT understryker förmågan att välja hur vi vill agera även om vissa upplevelser inte går att kontrollera.Målet i en ACT-teapi är att öka en persons psykologiska flexibilitet, det vill säga att hjälpa den personen att konsekvent agera i linje med sina värderingar i närvaoro av jobbiga tankar, ångest eller smärta t.ex.

 

Vid all slags coaching är det klienten som måste vilja göra en eller flera förändringar för att komma till sitt mål. Coachen guidar och ger klienten verktyg att använda sig av på vägen men det största jobbet är det klienten själv som måste göra.

 

För mer info eller boka tid kontakta

 

Maria 070-5370564 eller 0141-208460

 

 

UA-73064847-1