Anita Holmertz Jag har varit på Massage & FloatingCentret sedan 2017. Här jobbar jag med floating,

ir-bastu, detox och sköter receptionen. Då jag själv har mycket värk och blivit hjälpt av bla floating så har mitt intresse för att hjälpa andra väckts mer och mer.


Jag har alltid haft yrken där jag har haft mycket kontakt med människor, jag är utbildad behandlingsassistent och har arbetat med bla barn och ungdomar som behövt extra stöd.


Jag ser gärna att kunderna berättar om deras upplevelser efter behandlingarna, då jag ofta finns i receptionen finns jag även där för alla kunder som finns i huset och kan svara på eventuella frågor.

Jag gillar att fixa och se till att alla trivs.